Декларация-за-поверителност

Към съдържанието
Декларация за поверителност


Сайтът се оперира от „ХЕЛТ-71“ ЕООД
А. Въведение
Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние сме поели ангажимента да я защитим. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация;
Б. Как събираме вашите лични данни?
Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:
1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система;
2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително продължителност на посещение, преглед на страници и пътеки за навигация на уебсайта;
3. Информация, която въвеждате, когато изпращате запитване. Например имейл адрес;
4. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
5. Всяка друга лична информация, която ни изпращате;
В. Използване на личната информация
Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за цели, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Ние може да използваме вашата лична информация за следното:
1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес;
2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас;
3. Активиране на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт;
4. Изпращане на маркетингови търговски съобщения;
5. Изпращане на имейл известия;
6. Изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или фирми на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес;
7. Предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители;
8. Справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас във връзка с вас нашия уебсайт;
9. Поддържане на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами;
10.Проверка на спазването на условията и реда, уреждащи използването на нашия уебсайт;
11. Други приложения;
Г. Запазване на лична информация
1. Този раздел определя нашите политики и процедура за запазване на данни, които са предназначени да гарантират, че спазваме законовите си задължения по отношение запазването и изтриването на лична информация.
2. Личната информация, която обработваме за каквито и да било цели или цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или за тези цели.
Д. Сигурност на личните ви данни
1. Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки за предотвратяване загубата, злоупотребата или промяната на личните ви данни.
2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашата сигурна (защитени с парола и защитна стена) сървъри.
Е. Изменения
Можем да актуализираме тази политика по всяко време като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате промените в тази политика. Може да ви уведомим за промени в тази политика по имейл.
Ж. Уебсайтове на трети страни
Нашият уебсайт включва хипервръзки и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.
Адрес София кв. Стрелбище ул. Траянови врата 20

Назад към съдържанието